top of page

Fri, 23 Feb

|

Coed-y-parc

Wales Retreat

A special retreat at Yr Ocar, Snowdonia, North Wales Relax and renew in the heart of Snowdonia surrounded by breathtaking mountain views - come and spend a weekend getaway in the peaceful North Wales setting with this three day yoga retreat for mind, body and soul.

Registration is closed
See other events
Wales Retreat
Wales Retreat

Time & Location

23 Feb 2024, 16:00 – 25 Feb 2024, 14:30

Coed-y-parc, Coed-y-parc, Bethesda, Bangor LL57 4DQ, UK

Guests

About the event

*****Cymraeg isod - Welsh language version below *****

Yoga/Mindfulness/Walking Retreat in Snowdonia

Friday 23rd to Sunday 25th February 2024

Relax and renew in the heart of Snowdonia surrounded by breathtaking mountain views - come and spend a weekend getaway in the peaceful North Wales setting with this two night yoga retreat for mind, body and soul.

At the beautiful Yr Ocar with Siôn Jones and Rosanna Gordon.

Leave the hustle and bustle of daily life behind and join us for an uplifting, rejuvenating and deeply restoring weekend retreat hosted by two experienced yoga instructors.

Enjoy some time for yourself and reconnect with nature and find your balance and ground with the natural rhythms of the season.

Join us for a truly indulgent break in a beautiful and unique setting surrounded by woodland and gardens where you can be in good company and let go and immerse yourself in yoga and meditation practices.

Come and enjoy a real seasonal treat!

The retreat will include: - Two nights full board stay at Yr Ocar. - Daily dynamic and restorative Hatha yoga & meditation sessions. - Fresh and delicious seasonal vegetarian/vegan meals. - A beautiful day's hike in Snowdonia national park - Yoga nidra practices. - Outdoors hot tub visit. - Access to Snowdonia's mountains. - Meeting and spending time with like-minded people.

Optional extras: Enjoy a Relaxing and rejuvenating massage during your stay.

Please bring your own yoga mats and props, some can be provided on request.

Yoga sessions are suitable for all levels. Beginners are very welcome.

Spaces at Yr Ocar are limited.

Prices per person for two-night retreat:

Standard rooms Tickets are £425 for 2 nights. All bookings are for a shared room (twin/double) for two or three people. There are also single rooms available: +£30 pppn

Tickets can be bought via Eventbrite using the link here

Flexible payment options are available. Please contact us for more details.

All attendees must complete a medical questionnaire on arrival.

Contact us: yogadayretreats@gmail.com Rosanna: 07875 355 925 Siôn: 07792 630 642

We look forward to having you there!

*Yoga Nidra, or yogic sleep, is a powerful meditation technique used to achieve harmony and a deep relaxation. It is a state of consciousness between waking and sleeping, and is performed in a lying position. You are guided on a spiritual exploration, journeying towards the sleep state where you become increasingly aware of your inner world. Emerge feeling well-rested as though you've been asleep for hours.

**Ticket prices include a £150 non-refundable deposit. Cancellations up to 31st October will be entitled to a full refund excluding the £150 deposit. Cancellations between 1st November and 30th November are entitled to a 25% refund. Cancellations between 1st December and 23rd February are not entitled to a refund.

What previous students have said about our retreats:

“Great people, great yoga and meditation and amazing walks. I came home feeling relaxed and refreshed and would totally recommend” Heather, UK

“I was nervous joining a retreat for the first time on my own, unsure of what to expect. But from the moment I arrived Rosanna & Sion made us all feel at ease and provided a very nurturing and warm welcoming environment to rest, restore and focus on our wellbeing which is exactly what I needed. I would recommend yoga day retreats to anyone who wants to recharge the batteries or just slow down the pace of life for a short while to look inward. I’ve made some friends for life and come away with a renewed sense of purpose and clarity for my life’s path” Sarah, Chorley

“Both Rosanna and Sion had put together a great itinerary . Had a great mix of different types of yoga which was brilliant for all abilities . The walks were amazing and the meditation was wonderful. The days were organised well and getting to the venue by bus / train was really easy The food was well cooked and fresh and packed lunches were organised when we were out walking. It was also possible to book a massage with a therapist brought in Penny who was brilliant too. Thankyou Rosanna and Sion – I didn’t want to come back home ” Clare, Manchester

“I thoroughly enjoyed the Yoga Retreat at Rydal Hall in the Lake District. Rosanna and Sion were welcoming and included everybody. The group of people taking part varied in age and experience and everybody could access and enjoy the activities. As a solo traveler, I was made to feel totally included – I could be sociable when I chose and have my own space when I needed it. I loved the combination of Yoga, mindfulness meditation, walking, and swimming – I could connect with the beautiful environment (lakes and mountains) and with my own body and mind. I felt the combination of challenge and support in the level of Yoga practice and walking was perfect for my ability (intermediate). The walking routes were well planned and stimulating, with an opportunity to visit caves and Mountain tarns and also peruse pretty villages. Thank you!” Maggie, London

**Cymraeg - Welsh language version***

"Retreat" Ioga / meddwlgarwch (mindfulness) a cherdded yn Eryri

Dydd Gwener 23ain i ddydd Sul 25 Chwefror 2024

Ymlaciwch ac adnewyddwch yng nghanol Eryri wedi’i hamgylchynu gan olygfeydd godidog o’r mynyddoedd – dewch i dreulio penwythnos i ffwrdd yn y lleoliad heddychlon yng Ngogledd Cymru gyda’r encil ioga dwy noson hon ar gyfer y meddwl, y corff, a'r enaid

Yn Yr Ocar - bwthyn hardd yng nghanol Eryri gyda Siôn Jones a Rosanna Gordon.

Gadewch bwrlwm bywyd bob dydd ar ôl ac ymunwch â ni am encil arbennig ac adfywiol a gynhelir gan ddau hyfforddwr yoga profiadol.

Mwynhewch amser i chi'ch hun ac ailgysylltu â natur ac i ddod yn ol at eich coed. 

Ymunwch â ni am seibiant gwirioneddol faldodus mewn lleoliad hardd ac unigryw wedi’i amgylchynu gan goetir a gerddi lle gallwch chi fod mewn cwmni da ac ymgolli mewn yoga a myfyrio.

Dewch i fwynhau!

Bydd yr encil yn cynnwys: 

- Dwy noson "full board" yn Yr Ocar. 

- Sesiynau yoga a myfyrio deinamig

- Prydau llysieuol/fegan tymhorol ffres a blasus. 

- Diwrnod hyfryd o gerdded ym mharc cenedlaethol Eryri 

- Sesiynnau yoga nidra. 

- "Hot tub" yn yr awyr agored.  

- Cyfarfod a threulio amser gyda phobl o'r un anian.

Pethau ychwanegol dewisol: Mwynhewch massage yn ystod eich arhosiad.

Dewch â'ch matiau ioga a'ch propiau eich hun, gellir darparu rhai ar gais.

Mae sesiynau yoga yn addas ar gyfer pob lefel. Mae croeso mawr i ddechreuwyr.

Mae lleoedd ar y retreat yma yn gyfyngedig.

Prisiau y pen ar gyfer encil dwy noson:

Ystafelloedd safonol Tocynnau yn £425 am 2 noson. Mae pob archeb ar gyfer ystafell a rennir (twin/dwbl) ar gyfer dau neu dri o bobl. Mae ystafelloedd sengl ar gael hefyd: +£30 pppn

Gellir prynu tocynnau trwy Eventbrite gan ddefnyddio'r ddolen yma

Mae opsiynau talu hyblyg ar gael. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Rhaid i bawb sy'n mynychu lenwi holiadur meddygol wrth gyrraedd.

Cysylltwch â ni: yogadayretreats@gmail.com Rosanna: 07875 355 925 Siôn: 07792 630 642

Edrychwn ymlaen at eich cael chi yno!

* Mae Yoga Nidra, neu "sleep yoga", yn dechneg fyfyrio bwerus a ddefnyddir i gyflawni ymlaciad ddwfn. Mae'n gyflwr o ymwybyddiaeth rhwng deffro a chysgu, ac yn cael ei berfformio wrth orwedd i lawr. Rydych chi'n cael eich arwain ar archwiliad ysbrydol, gan deithio tuag at y cyflwr cwsg lle rydych chi'n dod yn fwyfwy ymwybodol o'ch byd mewnol. Newch chi ddihino yn teimlo fel petaech wedi bod yn cysgu ers oriau.

**Mae prisiau tocynnau yn cynnwys blaendal o £150 na ellir ei ad-dalu. Bydd canslo hyd at 31 Hydref yn gymwys i gael ad-daliad llawn heb gynnwys y blaendal o £150. Mae hawl gan ganslo rhwng 1 Tachwedd a 30 Tachwedd i gael ad-daliad o 25%. Nid oes hawl gan ganslo rhwng 1 Rhagfyr a 23 Chwefror i gael ad-daliad.

OS ydych am trafod ym mhellach cysylltwch efo Siôn ar 07792630642

Share this event

bottom of page